Huliganism – en våldsam historia


Supportervåld omkring fotbollen är ingen ny företeelse och har dokumenterats så tidigt som år 1890. Då syftar man på läktarvåldet som skett i England i över ett sekel och som fortfarande idag förekommer, om än i minskad grad vid matcher på grund av polisväsendets och fotbollsklubbarnas riktade insatser. Vid matcher över hela världen har människor dött och skadats allvarligt på läktare och vid arrangerade slagsmål ute i förorterna/städerna i relation till fotbollslagen. Man menar att supportervåldet har blivit ett värre problem de senaste decennierna, i och med att polisen tagit strid mot just läktarvåldet och det övriga våldet därför blivit mer välorganiserat och flyttat till i eller utanför städerna.


Även i Sverige har fotbollen fått lida på grund av denna huliganproblematik. I Sverige är det så kallade fristående ”firmor” som leder dessa organiserade slagsmål, som ofta verkar handla mer om just våldet än om fotbollen i sig.

Varför huligan?

 

Varför människor hänger sig åt huliganism och supportervåld kanske kan tyckas svårbegripligt för en vanlig fotbollsälskare. Men det handlar i mångt och mycket om vilsna individer som söker sig till France vs Romania white background. Football fans of Romania and France national teams demonstrate emotions: Romanian lose, France win. football fans concept.gruppidentiteten, att få bli en del av något större, kanske för att man själv saknar familj eller stabilitet i tillvaron. Rivaliteten mellan olika klubbar och klasser växer fram i takt med att en ”vi-mot-dem”-känsla ökar, såväl mot fans till andra lag som mot samhället i stort. Det är en slags protest, en inre ilska, som man kan tänka sig egentligen inte handlar så mycket om kärleken till fotbollen.


Ofta eldas dessa meningsskiljaktigheter och kontroverser på av alkohol- och droganvändning vilket vi ser tydligt i länder som England. Ibland kan det också finnas stora politiska, religiösa och historiska motsättningar inblandade, som i fallet bland länder som exempelvis Argentina, Chile, Turkiet och Skottland. Här blir fotbollen som en slags drivkraft, ett verktyg eller rent utav ett vapen för att visa för omvärlden vilka som bestämmer och har högst status.

Det har skrivits massvis med böcker för att beskriva huliganvåldet varav några av de mest kända är Among the Thugs, Barmy Army, En av grabbarna och Guvnors.